Forum Filologia polska, Uniwersytet Szczeciński - rok piąty Strona Główna
POMOC Rejestracja SzukajFAQ Zaloguj
rozkład materiału[HLP- konwersatorium - dr Szczepan]

 
Odpowiedz do tematu    Forum Filologia polska, Uniwersytet Szczeciński - rok piąty Strona Główna » Rok I - semestr letni 2007/08 Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat

rozkład materiału[HLP- konwersatorium - dr Szczepan]
Autor Wiadomość
personata
Wielki Dyftong
Wielki Dyftong


Dołączył: 28 Lip 2007
Posty: 831
Skąd: Floating Garden

Post rozkład materiału[HLP- konwersatorium - dr Szczepan] Odpowiedz z cytatem
dostałam dzisiaj na meila od pani dr rozkład tematów i bibliografii na konwersatoria:

Naruszewicz – „człowiek w świecie żywiołów”
Adam Naruszewicz, Hymn do Słońca, Odjazd [Czujny wódz zorzów...], Filżanka, Pieśń ciarlatańska na jarmarku, Szczęśliwość
Lektury:
Wacław Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII, Warszawa 1978 [Naruszewicz];
Barbara Wolska, O „Hymnie do słońca”, [w:] Czytanie Naruszewicza. Interpretacje, pod redakcją T. Chachulskiego, Wrocław 2000, s. 11-27;
T. Kostkiewiczowa, Czytanie Naruszewicza, [w:] Wśród pisarzy oświecenia. Studia i portrety, pod red. A. Czyża i S. Szczęsnego, Bydgoszcz 1997, s.25-37.

Zagadka „Myszeidy”
Ignacy Krasicki, Myszeidos. Pieśni X, oprac. Julian Maślanka, Wrocław 1982, BN I, 244,
Lektury:
Julian Maślanka, Wstęp, [w:] Ignacy Krasicki, Myszeidos. Pieśni X, Wrocław 1982, BN I, 244;
Słownik literatury polskiego oświecenia, hasło Poemat heroikomiczny;
C. Zgorzelski, Wśród gwiazd liryki stanisławowskiej, [w:] tenże, Od Oświecenia ku romantyzmowi i współczesności, Kraków 1978 (analiza Hymnu do miłości ojczyzny).

Katabaza Księcia Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. „Rozmowy zmarłych” Ignacego Krasickiego.
Ignacy Krasicki, Rozmowy zmarłych, (patrz Spis lektur)
Lektury:
Z. Sinko, Oświeceni wśród Pól Elizejskich. Rozmowy zmarłych: recepcje – twórczość oryginalna, Wrocław 1996, s. 238-325 [rozdz. IX Krasicki. Suma poglądów XBW].

Powieść: granice krytyki, granice utopii.
Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, wyd. 6 zmienione, opracował Mieczysław Klimowicz, Wrocław 1973, BN I, 41.
Lektury:
Słownik literatury polskiego oświecenia, hasło Utopia;
R. Wołoszyński, Ignacy Krasicki. Utopia i rzeczywistość, Wrocław 1970 [rozdział VI W stronę utopii];
Jerzy Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 1980, rozdz. 1, Pojęcie utopii, s. 10﷓41.

Oda w czasach Oświecenia. Apogeum gatunku.
Adam Naruszewicz, Do Stanisława Augusta [...] w dzień urodzenia 1771, Hymn do słońca, Do przyjaciela smutnego; Stanisław Trembecki, Do J. W. N. B. K. S [Do Jaśnie Wielmożnego Naruszewicza Biskupa Koadiutora Smoleńskiego]; Franciszek Dionizy Kniaźnin, Do Zgody. Na sejm 1788, Do Muz, Do lutni, Do wąsów; Kantorbery Tymowski, Oda do brzucha.
Lektury:
Słownik literatury polskiego oświecenia, hasło Oda;
T. Kostkiewiczowa, Horyzonty wyobraźni, Warszawa 1984, s. 97-145 [rozdz. Człowiek i walka namiętności. Alegoria i personifikacja jako środki przedstawiania działań ludzkich].

„Młody gniewny” polskiego oświecenia - Tomasz Kajetan Węgierski.
Tomasz Kajetan Węgierski, Organy. Poema heroikomiczne oraz Wiersze wybrane (patrz Spis lektur) [Ostatni wtorek; Sąd czterech ministrów; Do Ogińskiego, Hetmana Wielkiego Litewskiego; Myśl moja do J. W. Stanisława Bielińskiego, Starosty Garwolińskiego; List do wierszopisów; Moja ekskuza [Do księdza Gracjana Piotrowskiego]; Złe czasy, nie ja; Na ścianie La Grande Chartreuse].
Lektury:
Antoni Czyż, Ten, który płynie "na łasce fal". Droga duchowa Węgierskiego, [w:] A. Czyż, Światło i słowo, Warszawa 1995, s. 295-314 lub [w:] Wśród pisarzy oświecenia. Studia i portrety, pod red. A. Czyża i S. Szczęsnego, Bydgoszcz 1997, lub „Ogród. Kwartalnik” 1992, z. 3-4 (11-12).

„Sofijówka” czyli rozpacz libertyna
Stanisław Trembecki, Sofiówka (patrz Spis lektur)
Lektury:
Słownik literatury polskiego oświecenia, hasło Poemat opisowy;
A. Nasiłowska, Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego, Wrocław 1990, s. 204-258 [rozdz. Antyczne wzory Sofiówki];
Tadeusz S. Jaroszewski, Wychowaniec pojętny Gradywa, [w:] Sztuka a natura, red. E. Chojecka, Katowice 1991.

Trembecki – wytworny libertyn.
Stanisław Trembecki, List do Irydy, Do Węgierskiego. Adieu, Do Wojciecha Miera bawiącego na wsi, Oda nie do druku, Do Jasia o fryzowaniu
Lektury:
Wacław Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII, Warszawa 1978 [Trembecki];
Jerzy Snopek, Objawienie i Oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986, rozdz. 3 Libertynizm szambelana, s. 90-104;
Słownik literatury polskiego oświecenia, hasło List poetycki.

Zabłockiego zabawa w karnawał.
Franciszek Zabłocki, Król w kraju rozkoszy, tekst ustaliła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Janina Pawłowiczowa, Wrocław 1973, BN I, 214.
Lektury:
Janina Pawłowiczowa, Wstęp, [w:] F. Zabłocki, Król w kraju rozkoszy, Wrocław 1973, BN I, 214.

Zabłockiego szaleństwo literatury.
Franciszek Zabłocki, Pasterz szalony, [w:] Teatr Franciszka Zabłockiego, t. IV Świat na opak, opracowała Janina Pawłowiczowa, Wrocław 1996.
Lektury:
D. Ratajczakowa, Komedia oświeconych 1752-1795, Warszawa 1993 [rozdz.V Franciszka Zabłockiego „komedia naprędce”].

Bogusławskiego teatr aluzji.
Wojciech Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale (patrz Spis lektur).
Lektury:
Mieczysław Klimowicz, Z. Raszewski, Do genealogii Bardosa. Parantele zachodnieuropejskie, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1, s. 233-246;
Mieczysław Klimowicz, „Cud mniemany” Wojciecha Bogusławskiego w 200﷓lecie premiery. Rozwiązane zagadki i nowe pytania, „Wiek Oświecenia” 1998, s. 11-24.

Drama mieszczańska
Wojciech Bogusławski, Henryk VI na łowach, oprac. i wstęp Zofia Wołoszyńska, BN I, 153.
Lektury:
Słownik literatury polskiego oświecenia, hasło Drama mieszczańska;
Ewa Szczepan, Las jako przestrzeń teatralna w polskim Oświeceniu, [w:] Las w literaturze i kulturze polskiej IV, Poznań 2006.

Franciszek Karpiński – sentymentalista z prowincji.
Franciszek Karpiński, Poezje wybrane, oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997, BN I, 89, Powrót z Warszawy na wieś; Sumienie; Duma Lukierdy, czyli Luidgardy; Przypomnienie dawnej miłości. Pieśń pasterska; Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim; Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów; Głos zabitego do sądu; Laura i Filon; Pieśń poranna.
Lektury:
T. Chachulski, Wstęp, [w:] Franciszek Karpiński, Poezje wybrane, Wrocław 1997, BN I, 89; Jacek Woźniakowski, Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej, wyd. 3, Kraków 1995, cz. 4 Okropny urok dzikości, rozdz. 1﷓6 (s. 193-245);
T. Kostkiewiczowa, Sentymentalizm w literaturze polskiego Oświecenia, [w:] Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia, pod. red. Z. Golińskiego, Wrocław 1973, s. 267-309 [Problematyka źródeł twórczości i atrybutów twórcy. Motywy i tematy literatury sentymentalnej];
T. Kostkiewiczowa, Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego, Wrocław 1964, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. II.

Franciszek Dionizy Kniaźnin – sentymentalista melancholiczny.
Franciszek Dionizy Kniaźnin, Do Zgody. Na sejm 1788; Na rewolucją 1794; Do Muzy mojej; Do Boga [Jakaż to nuża wisi nade mną]; Do Wąsów; Krosienka; Do lutni [Ducha boskiego udziale]; Dwie gałązki; Matka Obywatelka
Lektury:
Teresa Kostkiewiczowa, Lipy czarnoleskie i lipy puławskie, [w:] Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, pod red. B. Otwinowskiej i in., t. 1, Warszawa 1993;
W. Borowy, W cypryjskim powiecie, [w:] tenże, Studia i rozprawy, t. 1, Wrocław 1952;
Teresa Kostkiewiczowa, Transcendencja w liryce Kniaźnina, [w:] Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej;
Franciszek Dionizy Kniaźnin, oprac. A. K. Guzek, [w:] Pisarze polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, t. 1, Warszawa 1992, (łącznie z tekstami)

Tragedia ofiarnicza „Barbara Radziwiłłówna” Alojzego Felińskiego.
Alojzy Feliński, Barbara Radziwiłłówna (patrz Spis lektur)
Lektury:
R. Fieguth, Patos klasycystycznie przytłumiający, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 2, s.5-26;
Dobrochna Ratajczakowa, Wstęp, [w:] Polska tragedia neoklasycystyczna, Wrocław 1989, BN I, 260.

„Radosne smutki” i „rozkoszne łzy” polskiej powieści sentymentalnej
Maria Wirtemberska, Malwina czyli Domyślność serca (patrz Spis lektur)
Lektury:
Alina Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Lublin 1998, rozdz. 5 Gotycyzm i gotycyzmy [tu: Złoty gotyk, czyli kult rycerstwa średniowiecznego], s. 239-259;
Marta Skwara, Marek Skwara, „Dziwne spotkania” czyli o żywotności anagnoryzmu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1993, z. 1-2, s. 45-66;
Joanna Zawadzka, Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku, Warszawa 1997, rozdz. 4 Stereotypy postaci – bohater sentymentalny, s. 89-114.

Czy Oświecenie musiało przynieść rewolucję? Ody napoleońskie Kajetana Koźmiana
Kajetan Koźmian, Na wojnę w roku 1800, ukończona batalią pod Marengo; Na zawieszenie orłów francuskich w Lublinie; Na pokój w roku 1809; Na pożar Moskwy w roku 1812 napisana; Na upadek dumnego
Lektury:
F. Beaucour, Napoleon, Oświecenie i Rewolucja Francuska, „Wiek Oświecenia” 1991, s. 62-76;
T. Kostkiewiczowa, Z dziejów polskiej ody klasycystycznej, [w:] Wiersz i poezja, pod red. J. Trzynadlowskiego, Wrocław 1965.

„...bolem śmiertelnym ściśnione mam serce...” Literatura po utracie niepodległości
Jan Paweł Woronicz, Emilka, Zjawienie Emilki..., Hymn do Boga, Świątynia Sybilli, [w:] Pisma wybrane, oprac. M. Nesteruk, Z. Rejman, Warszawa 1993
Lektury:
A. F. Grabski, Tradycjonalizm prowidencjalny – Jan Paweł Woronicz, [w:] tenże, Myśl historyczna polskiego Oświecenia, Warszawa 1976;
P. Żbikowski, „… bolem śmiertelnym ściśnione mam serce…” Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793-1805, Wrocław 1998 [analiza Hymnu do Boga].

Ostatnia powieść Oświecenia.
Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie (dziesięć pierwszych dni i zakończenie).
Lektury:
Janusz Ryba, Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego, Wrocław 1993, [rozdz. 2 i 7. Podróż jako absurdalna maskarada. Blaski i cienie podróżomanii. Wizja życia ruchliwego]
Janusz Ryba, Maskarady oświeconych. Próba opisu zjawiska, Katowice 1998 [fragmenty dotyczące Rękopisu…]

Podróż do Ciemnogrodu. Oświeceniowa sylwetka Zoila.
Stanisław Kostka Potocki, Podróż do Ciemnogrodu i Świstek Krytyczny (wybór), oprac. Emil Kipa, Wrocław 1955, BN I, 154, tu: Część I Podróż z Warszawy do Portu Oślego [Podróż z Warszawy do Portu Oślego, Pobyt w Porcie Oślim, Dzień pierwszy podróży, Dzień drugi, Dzień trzeci i czwarty]
lub Stanisław Kostka Potocki, Podróż do Ciemnogrodu; oprac. Emil Kipa.
Wrocław 2003, tu: j.w.
Lektury:
http://www.racjonalista.pl/ [w Czytelnia, książki artykuły M. Brywczyńskiej, M. Agnosiewicza]
Emil Kipa, Wstęp, [w:] Stanisław Kostka Potocki, Podróż do Ciemnogrodu i Świstek Krytyczny (wybór), Wrocław 1955, BN I, 154,
A. Kwiatkowska, Piórowe wojny. Polemiki literackie polskiego Oświecenia, Poznań 2001, rozdz. VI „Krytyka pełna ludzkości, grzeczności i rozumu”. Polemiści a nowoczesna krytyka literacka;
J. T. Pokrzywniak, „Satyra prawdę mówi”, czyli rzecz o fałszywych przesłankach, „Pamiętnik
Literacki” 1984, z. 4.

Jakub Jasiński, poeta-jakobin.
Jakub Jasiński, Wiersze i poematy. Wybór, Kraków 2002
lub: Poezje wybrane, wybór i oprac. A. K. Guzek, Warszawa 1982,
tu: Śpiewka, Mój raj, Melancholia, Kij krzywy, Qui pro quo, Kwestarz, Do świętoszka, Do Boga, Do egzulantów polskich. O stałości, Sprzeczki. Poemat w sześciu strofach
Lektury:
Z. M. Zachmacz, Jakub Jasiński, generał i poeta. Nad biografią i tekstami, Warszawa 1995 [rozdział 4];
Z. Libera, Jakub Jasiński, poeta-jakobin, [w:] tenże, Wiek oświecony, Warszawa 1986.
Słownik literatury polskiego oświecenia, hasło Jakobinizm
„Ex Oriente lux” Orientalizm w Oświeceniu
I. Krasicki, Abuzei i Tair, Derwisz i uczeń, Bryła lodu i kryształ, Bocian i jeleń, Król i pisarze, Gołębie. Z indyjskiego, Cesarz chiński i syn jego. Z dziejów tamtejszych, Szczep winny, Sułtan w piekle, Umbrelka, Powieści wschodnie
F. Karpiński, Wezyr Giafar do kalify Haruna al-Raszid
Lektury:
Słownik literatury polskiego oświecenia, hasło Orientalizm
Tadeusz Mikulski, Bajki wschodnie Krasickiego, [w:] tenże, Ze studiów nad Oświeceniem, Warszawa 1956;
J. Abramowska, „Bajki i przypowieści” Krasickiego czyli krytyka sztuki sądzenia, „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 1

Erotyk oświeceniowy: klasycyzm? - sentymentalizm? - rokoko?
S. Trembecki, List do Irydy, A. Naruszewicz, Odjazd, Filiżanka, Do astronoma, Przedsięwzięcie miłości, Obraz sytuacji nieszczęśliwego, F. Karpiński, Wezyr Giafar do kalify Haruna al-Raszid, Duma Lukierdy, czyli Ludgardy, F. Kniaźnin, Erotykon, O skłonności, Do Miłości, O Miłości, Do Róży, J. Ancuta, Skarga Kupidyna, Podróż Kupidyna
Lektury:
M. Szpakowska, Ogień i żal. O słownictwie wierszy miłosnych Kniaźnina i Karpińskiego, „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 4.
W. Borowy, W cypryjskim powiecie, [w:] tenże, Studia i rozprawy, t. 1, Wrocław 1952;

Sielanka czuła, sielanka „zmysłowa”.
A. Naruszewicz, Wiosna, Pacierz staruszka, Smutek – sielanka, Odjazd. Pasterka, F. Karpiński, Rozstanie się Medona, Kordon smutny na śmierć Palmiry, Dzieci u matki, Pieśń pasterska, Pieśń pasterska do Zosi, Przypomnienie dawnej miłości, Pieśń do Kloi, Rocznica imienin zmarłej księżniczki Teresy […]. Sielanka, K. Brodziński, Światosława, czyli Srogość Ziewanny, Testyd i Palmir, Pustoty Amorka, F. Zabłocki, Chloe i Likas
Słownik literatury polskiego oświecenia, hasła Czucie, czułość, Sielanka, Gessneryzm
Lektury:
A. Dobakówna, Sielanka końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku wobec polskiej tradycji gatunku, „Roczniki Humanistyczne” 1970, z. 1
J. Platt, Tradycja gatunku i sielanka w Polsce osiemnastego wieku, [w:] tenże, Sielanki i poezje sielskie Adama Naruszewicza, Wrocław 1967.

J. U. Niemcewicz – pogrobowiec Oświecenia czy nowator?
J. U. Niemcewicz, Puławy. Poemat opisowy (tekst do wglądu u prowadzącej ćwiczenia);
Duma o Żółkiewskim, Alondzo i Helena, [w:] Ballada polska, oprac. Czesław Zgorzelski i Ireneusz Opacki, Wrocław 1962, BN, I 8; Pogrzeb księcia Józefa Poniatowskiego, [w:] Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej, oprac. Wacław Borowy, wyd. 4. Warszawa 1981.
Lektury:
Czesław Zgorzelski, Wstęp, [w:] Ballada polska, Wrocław 1962, BN, I 8;
Czesław Zgorzelski, Duma, poprzedniczka ballady, Toruń 1949 [o J. U. Niemcewiczu]
Słownik literatury polskiego oświecenia, hasła Gotycyzm, Osjanizm, Youngizm

_________________
True is stranger than fiction

"Nie ma sprawiedliwości, jestem tylko ja" ("Mort")
Sob Mar 15, 2008 16:04 Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
ReklamaSob Mar 15, 2008 16:04
pytanieodpowiedz
Zagubiony w Czarnolesie
Zagubiony w Czarnolesie


Dołączył: 18 Maj 2020
Posty: 41

Post Odpowiedz z cytatem
nic tylko polozyc sie w pieknie zrobionym ogrodzie i czytac!
https://www.nawadnianie.com.pl/
Pią Maj 22, 2020 16:06 Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
ReklamaPią Maj 22, 2020 16:06
Wyświetl posty z ostatnich:    

Odpowiedz do tematu    Forum Filologia polska, Uniwersytet Szczeciński - rok piąty Strona Główna » Rok I - semestr letni 2007/08 Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

Filologia polska, Uniwersytet Szczeciński - rok piąty  

To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Powered by Active24, phpBB © phpBB Group
Design by Freestyle XL / Flowers Online